רקע בהיררקע כההתמונות שחור-לבןהגדלת טקסטהדגשת טקסטלהגביר גובה שורותלהגביר מרווח בין אותיותקישורים מודגשיםלאפס הגדרות
האתר זה משתמש בקבצי קוקיז.
הבנתי
רח' טשרניחובסקי 37
חיפה, מיקוד 3570902
טלפון: 04-8378341
פקס: 04-8381559
דואר אלקטרוני:
vardizerltd@gmail.com

פרוטזות עיניים

דף למטופלים בנושא פרוטזות עיניים:

דף זה מכיל מידע בסיסי לגבי הטיפול במרפאה. אם יתעוררו שאלות בעקבות הקריאה ניתן לפנות אלינו במייל ונשמח להשיב:

ברגע שנקבע מועד ניתוח העקירה(אביסרציה או אנוקלאציה) מקובל לתאם תור ראשון במרפאתנו, עוד קודם לבצוע הניתוח. הפגישה תתקיים כעשרה ימים לאחר מועד הניתוח.

מטופלים המגיעים למרפאה לאחר ניתוח עקירה יקבלו מיד להרכבה פרוטזה זמנית. מטרת פרוטזה זו לשמור על המקום שנוצר בחלל העין מפני התכווצות, ולהרחיבו במידת האפשר. בנוסף הפרוטזה הזמנית מייצרת נקודות משען ותנועה לפרוטזה הקבועה. בדרך כלל יש צורך להחליף את הפרוטזה הזמנית לאחר זמן מה. חלק זה בטיפול מצריך כשניים עד שלושה ביקורים עד להחלמה מלאה של אתר הניתוח והתייצבותו בכדי לאפשר הכנת פרוטזה קבועה. משך הזמן בין הפגישות ומספרן תלוי במידת התרחבות הסוקט האנופטלמי וריפויו, שהוא תהליך שמתקדם בקצב אישי ביותר.

תהליך הכנת הפרוטזה הקבועה אורך שלושה עד חמישה מפגשים. המרווח בין המפגשים מאפשר לנו להכין את הפרוטזה למפגש הבא.

דוגמה לפרוטזות עיניים

המפגשים הם:
  1. מידה - במפגש זה אנחנו מודדים את חלל הסוקט בעזרת חומר מידה ומתחילים להכין את האיריס. משך הפגישה כחצי שעה.
  2. עיצוב - עיצוב צורת פרוטזה עד לצורתה האופטימאלית המאפשרת מילוי מקסימאלי של חלל הסוקט, תנועה טובה ומפתח סימטרי.
  3. צבעים - בפגישה זו נעתיק את צבע העין השניה, את הורידים והכתמים השונים שעל הלובן על מנת לקבל את התוצאה הדומה ביותר. משך הפגישה כחצי שעה.
  4. מדידה - פגישה אחרונה בה מודדים את הפרוטזה. באם אין מקום לשיפור מסתיימת כאן הכנת הפרוטזה. משך הפגישה כחצי שעה.

דוגמה לפרוטזות עיניים

במקרה שקיימת בעיית ניידות, ניתן לצמצם את מספר המפגשים לשלושה. חולים שיעדיפו לקבל את הפרוטזה במשלוח יכולים לתאם זאת ובכך לחסוך מפגש נוסף.

  • בקרב רבע מהמטופלים יש צורך לערוך שינויים בפרוטזה. במקרים אילו יש צורך במפגש נוסף.
  • אורך חיי הפרוטזה כחמש שנים ויותר.
  • מקובל לבצע ליטוש של הפרוטזה אחת לשנה ויותר. עדיף להקדים את ביצוע הליטוש להופעת ההפרשה. הליטוש מתבצע בחינם והוא חלק מן השירות למטופל.

דוגמה לפרוטזות עיניים